ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΥΚΗΣ

Το έργο αναφέρεται στη κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων στα όρια του Δήμου της Πεύκης

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΦΟΡΕΑΣ   ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗ
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΥΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ  ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ  1,070,000.00 €  24/4/2007