ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Το έργο προέβλεπε την αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης, με αγωγούς από πολυεθυλένιου συνολικού μήκους 53.000,00μμ, κατασκευή νέων παροχών και εγκατάσταση υδραυλικών εξαρτημάτων.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΦΟΡΕΑΣ   ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ         5,170,402.45 €    16-07-13